Зарубіжна література

Описание: http://www.corporacia.ru/_data/content/0001265/corporacia.ru.000004.jpg


Тиждень зарубіжної літератури
2017-2018 н.р.
Понеділок
Відкриття тижня.
Літературний
 вісник:
«Цікава література».
 Написання фанфіків до улюблених творів зарубіжних  письменників. (10клас)
 Вівторок
Вікторина «Знавець зарубіжної літератури» (11 класи)
Середа
Конкурс кросвордів «Книжкові красуні». (Створення кросворду до портрету улюбленої літературної  героїні) (7 класи)
«Наш вернісаж». Виставка малюнків до творів зарубіжних письменників.
  (5,6 класи)

Четвер
Літературна гра «Упізнай за цитатою твір». (8, 9 класи)
П
ятниця
Підведення підсумків тижня. Визначення переможців

Тиждень зарубіжної літератури
2016-2017 н.р.
Понеділок
Відкриття тижня.
Інформаційний калейдоскоп
 «Цікавинки про  літературу»
Вівторок
Літературна гра «Ерудити»  ( 7,8 класи)
Конкурс колажів «Я і література» (9 класи)
Середа
Цікаві мультиперерви для учнів 5 класів.(Перегляд мультфільмів за літературними творами)
Літературний турнір «Знавці зарубіжної літератури» (6 класи)
Четвер
Літературна вікторина
 «Література від А до Я» (10,11 класи)
Пятниця
Презентація буклетів: «Улюблений письменник» (10,11 класи)
Підведення підсумків тижня. Визначення переможців.Зарубіжна література
8- ___ клас
І семестр
за зміненою програмою 2016р.

№ п/п
Дата
Зміст навчального матеріалу
Примітка
1

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їх характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями,  течії, специфіка їх розвитку в  різних країнах.

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ
2

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

3

 Веди (огляд). Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н.е. Спільність міфів Вед для індійців та аріїв, слов’ян дохристиянської пори. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

4

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий Заповіт (Євангеліє – 2-3 розділи за вибором учителя). Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської.

5

 Зв'язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники. Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів.

6

 Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. 

7

Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Міфологічні сюжети, образи,  моральні настанови в Корані. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.  

8

Позакласне читання №1   Біблійні притчі.

9

Контрольна робота № 1за розділом «Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури». Відповіді на питання.

АНТИЧНІСТЬ
10

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній   літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

11

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.

12

Міфи троянського циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь (2-3 за вибором учителя). Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їх гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

13

Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670). Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур.

14

Міфологічна основа гомерівського епосу. Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис. 

15

Розвиток мовлення № 1 (усно). Роповідь про життя письменників Античності.

16

Особливості розвитку  і види лірики в Давній Греції.  
Тіртей (VII ст. до н.е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція. 

17

Сапфо (VII-VI ст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

18

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької  драми – трагедія і комедія.
Есхіл (бл. 525-бл. 456 рр. до н.е.). «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Втілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви,  свободи.
«Золота доба» давньоримської літератури.

19

Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н.е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору. Образ Риму.

20

Квінт Горацій Флакк (65-8 рр. до н.е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

21

Публій Овідій Назон (43р. до н.е. – бл. 18 р.н.е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя і творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця із владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).
Вплив античності  на розвиток світової літератури й культури.

22

Контрольна робота № 2 Твір-роздум за вивченим розділом.


СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
23

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході.
Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. 
Лі Бо (701-762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1-2 за вибором учителя). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя.

24

Ду Фу (712-770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття» (1-2 за вибором учителя). Зв'язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи,  символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

25

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.
Омар Хайям (бл. 1048-після 1122). Рубаї. Лаконізм і  місткість жанру рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма. Злиття образу автора і ліричного героя-філософа.
Література  середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово-тематичне розмаїття.

26

Виразне читання 2-3 рубаї  Омар Хайяма за вибором учня.

27

«Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя).  Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій.

28

 Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

29

Розвиток мовлення № 2 (письмово). Складання порівняльної характеристики образів «Пісні про Роланда».


30

Аліг’єрі Данте (1265-1321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

31

Контрольна робота № 3 за розділом «Середньовіччя». Різнорівневі завдання.

32

Позакласне читання № 2. Данте  «Божественна комедія»(огляд).

33

Підсумок вивченого матеріалу за І семестр. Літературна вікторина.


   

Перевірка знань у 7 класі
Назвіть ознаки детективного жанру.
Назвіть хто є героями детективу.
Дайте визначення новели як жанру літератури.
Назвіть ознаки новели.
Що в вигляді Хелін Стоунер свідчило про те, що дівчину охопив жах? (Оповідання «Пістрява стрічка»)
Кого боялася Хелін Стоунер і  чому? (Оповідання «Пістрява стрічка»)
Як Шерлок Холмс розкрив таємницю й урятував Хелін Стоунер від смерті? (Оповідання «Пістрява стрічка»)
Як ви думаєте, що в історії  Хелін Стоунер зацікавило Холмса й змусило його взятися за цю справу? (Оповідання «Пістрява стрічка»)
Що привернуло увагу Шерлока Холмса в історії Вілсона? (Оповідання «Спілка рудих»)
Як Шерлок Холмс здогадався про місце та час злочину ? (Оповідання «Спілка рудих»)
Чим подарунки Делли та Джима, на думку автора, мудріші за дари волхвів? (О.Генрі «Дари волхвів»)
Що було важливіше для  Делли та Джима, героїв новели О. Генрі — дарувати чи отримувати подарунки? Обґрунтуйте відповідь. (О.Генрі «Дари волхвів»)
Поясніть символічне значення назви новели О.Генрі «Останній листок».
У чому полягає символічне значення малюнка Бермана?
(О.Генрі «Останній листок»).
Чи використав, на вашу думку, Кандата свій шанс на порятунок? (Рюноске Акутагава «Павутинка»)
Чому Кандата не зміг вибратися з пекла? (Рюноске Акутагава «Павутинка»)
Що, на вашу думку, означають ті подарунки, які залишилися в Джипа після відвідування чарівної крамниці?
(Г.Уеллс «Чарівна крамниця»)
Чому двері чарівної крамниці відчинилися для Джипа й не відчинилися для іншого хлопчика — Едуарда? (Г.Уеллс «Чарівна крамниця»)Документальні фільми про життєвий та творчий шлях


 письменників світової літератури та їхні твориХудожні фільми за вивченими творами
Художні текти для читання у 7 класі

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер. «Рукавичка» (аудіокнига)
Адам Міцкевич. «Світязь»
Роберт Льюїс Стівенсон. «Балада про вересовий напій» (аудіокнига)
Вальтер Скотт. «Айвенго» (аудіокнига))
Ю. Друніна. «Зінка» (аудіокнига)
Василь Володимирович Биков. «Альпійська балада» (аудіокнига) 
Джеймс Олдрідж. «Останній дюйм» (аудіокнига)
Олександр Сергійович Пушкін. «19 жовтня 1825 року»
Р. Бернс. «Любов»
К.М. Симонов. «Жди мене…» (аудіокнига)
Едгар Аллан По. «Золотий жук» (аудіокнига
Герберт Джордж Уеллс. «Чарівна крамниця» (аудіокнига)
Рюноске Акутагава. «Павутинка»
Айзек Азімов. «Фах» (аудіокнига)
Діана Вінн Джонс. «Мандрівний замок Хаула»

Корнелія Функе. «Чорнильне серце» 


Як написати твір-роздум

Будь-який твір  має чітку структуру й будується за стрункою схемою: вступ, основна частина, висновок. Твір-роздум – особливий текст, будова якого визначена закона­ми логіки.
Для багатьох написання твору-роздуму  є чимось незбагненним і де-які немають абсолютно ніякого уявлення як писати твір-роздум. Дані поради адопоможуть при написанні твору-роздуму, адже вони містять зразки слів-виразів, на основі яких можна самостійно написти класний твір.
Спеціальні слова-вирази у твоі-роздумі :
Теза:
Я думаю,….
Я вважаю,….
Мені здається, що….
На мою думку….
На моє переконання,….
Мій погляд на цю проблему такий:…
Аргументи:
Я так вважаю, тому що….
Чому я так думаю? Тому що….
Аргументом на користь моєї думки може бути те, що….. …
До того ж….
Довести своє твердження я можу такими аргументами: по-перше,…., а по-друге,…..
На користь моєї думки можу навести такі аргументи:….
Моє переконання грунтується на тому, що, по-перше…., а по-друге,…..
Хоч моя думка, можливо, видається дивною, спрою перконати вас такими аргументами:…
Приклади:
Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо порушеної проблеми.
На згадку приодить герой…
У зв*язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір…
Яскравим прикладом саме такого розуміння……особсто для мене є…..
Проблема…..дуже актуально., тому багато прикладів для її розв*язання дає саме життя.
Говорячи про…., не можна не згадати….
Повертаючись до думки про…., можу навести такий приклад:….
Як я вже зазначав,….
Щодо цього яскравим прикладом є образ….з твору….
Тема мого роздуму порушується у творі…. Там…..
Найкращо. Ілюстрацією такого розуміння проблеми є герой….з твору…..
Істрорія також дає багато прикладів….
Один із них…..
Згадаймо постать видатного…..
Захоплює цого….
Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно малий, можу сказати, що….
Хочу навести приклад із власного життя….
Висновок:
Отже,можна дійти висновку, що….
Підсумовуючи, можна зазначити:…..
Таким чином, можна зробити висновок, що….
Отже, бачимо, що….
На завершення свого роздуму, підсумую:…..
Вирази-зв’язки:
По-перше, по-друге….
Повертаючись до думки про…., хочу зазначити, що….
Як я вже стверджував,….
Як уже зазначалося,….
Як можна побачити,….


Зарубіжна література 7 клас, Запитання та відповіді до тем

КРАСА ЧИСТИХ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН

ЛІТЕРАТУРА ПРОТИ ВІЙНИ

МИСТЕЦТВО БУТИ ЛЮДИНОЮ


Твори із зарубіжної літератури
5 КЛАС
ЗА НОВИМ ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
В українському перекладі
Пауль Маар "Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу"

В російському перекладі

Рекомендований список літератури з позакласного читання  
Андерсен Г.К. - Вибрані казки
Біанки В. - Оповідання про тварин
Вайльд О. - Зоряний хлопчик
Гауф В. - Казки
Гофман Е.Т.А. - Лускунчик та мишачий король
Грімм В. і Я. - Вибрані казки
Даррелл Дж. - Моя родина та інші звірі. Балакучі квіти
Іскандер Ф. - Дідусь
Кіплінг Дж.Р. - Рікі-Тікі-Таві. Як і чому
Коллоді Дж. - Пригоди Піноккіо
Корчак Я. - Король Матіуш Перший
Лагерлеф С. - Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми
Ліндгрен А. - Малюк і Карлсон. Расмус-волоцюга
Олеша Ю. - Три товстуни
Паустовський К. - Оповідання про природу
Перро Ш. - Казки
Пушкін О. - Казки
Распе Р.Е. - Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхгаузена
Родарі Дж. - Казки по телефону
Ролінг Дж.К - Гаррі Поттер і філософський камень. Гаррі Поттер і таємна кімната
Роні-Старший Ж. - Печерний лев. Борьба за вогонь
Сетон-Томпсон Е. - Оповідання про творин
Топеліус Ц. - Вибрані казки
6 КЛАС
ЗА НОВИМ ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
В українському перекладі
    Грецькі міфи:
        Нарцис
    Індійські міфи ("Творення"; "Про створення ночі"; "Про потоп")
    В.Г. Короленко ("Сліпий музикант")
    Мацуо Басьо ("Хайку")
    Міхаель Андерс Гельмут Енде ("Джим Гудзик і машиніст Лукас")

В російському переклад:
    Греческие мифы:
        Нарцисс
     Михаель Андреас Гельмут Энде ("Джим Пуговка и машинист Лукас")


8 КЛАС
В українському перекладі
Гомер. «Одіссея»
Тіртéй. «Добре вмирати тому...»
Архілóх. «Серце, серце...», «Хліб мій на списі замішений»

Сапфó. «До богів подібний...», «Жереб мені випав такий...»
Анакреóнт. «Принеси води...», «Золотоволосий Ерот...»
Есхíл. «Прометей закутий».
Софóкл. «Антігона»
Пýблій Верґíлій Марóн. «Енеїда»
Квінт Горáцій Флакк. «До Мельпомени», «До Манлія Торквата».
Пýблій Овíдій Назóн. «Метаморфози» («Чотири покоління людей»); «Сумні елегії» («Зима на чужині»)
Лі Бо. «Входжу в річку...», «Печаль на яшмовому ґанку»
Ду Фу. «При місяці згадую брата», «Пісня про хліб і шовк»,
«Повертаються дикі гуси»

Рудакí. Газелі, рубаї, бейти
Омáр Хайям. Рубаї
Гафíз. Газéлі
Джауфрé Рюдéль. Канцона («Мені під час травневих днів...»)
Бертрáн де Борн. «Сирвента» («Люблю травневий світлий час...»)
Із лірики вагáнтів. «Орден вагантів», «Бідний студент», «Безтурботна пісня»
Французький героїчний епос. «Пісня про Роланда».
Аліг’єрі Дáнте. «Божественна комедія»
Франчéско Петрáрка. «Книга пісень»
Джовaнні Боккáччо. «Декамерoн»
Міґeль де Сервaнтес Саавeдра. «Дон Кіхот»
Вiльям Шекспiр. «Гамлет».
В російському перекладі
Гомер. «Одиссея»
Тиртей. «Да, хорошо умереть для того…»
Архилох. Поэзия
Сафо. Поэзия
Анакреонт. Поэзия
Эсхил. «Прикованный Прометей»
Софокл. «Антигона»
Вергилий. «Энеида»
Квинт Гораций Флакк. «Оды; Поэзия»
Публий Овидий Назон. «Метаморфозы. Скорбные элегии»
Ли Бо. Поэзия
Ду Фу. Поэзия
Рудаки. Газели. Рубаи. Бейты
Омар Хайям. Рубаи
Шамсиддин Мухаммад Хафиз. Газели
Джауфре Рюдель. «Мне в пору долгих майских дней…»
Бертран де Борн. «Сирвента (Мне нравится пора весны) »
Поэзия вагантов
Французский героический эпос. «Песнь о Роланде»
Данте Алигьери. «Божественная комедия»
Франческо Петрарка. Поэзия
Джованни Боккаччо. «Декамерон»
Мигель де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
Вильям Шекспир. «Гамлет, принц датский»
9 КЛАС
В українському перекладі
Пeдро Кальдерон. «Життя — це сон»
Мольєр. «Міщанин-шляхтич»
Вольтер. «Простак»
Йоганн Вольфґанґ Ґете. «Фауст»
Йоганн Крíстоф Фрíдріх Шíллер. «Вільгельм Телль»
Ернст Теодор Амадей Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер»
Гéнріх Гéйне. Із «Книги пiсень»
Джордж Нóел Гóрдон Бáйрон. «Мій дух як ніч...», «Прометей», «Мазепа»
Адам Міцкевич. «Кримські сонети» (№ 4 «Буря», № 6 «Бахчисарай», № 8 «Гробниця Потоцької», № 14 «Пiлiгрим»),
«Дзяди», монолог Конрада (сцена ІІ, Імпровізація)

Олександр Пушкін. «Євгеній Онєгін»
В російському перекладі
10 КЛАС
В українському перекладі
В російському перекладі
11 КЛАС
В українському перекладі
Генрік Ібсен. «Ляльковий дім»
Франц Кафка. «Перевтілення»
Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс»
Михайло Булгаков. «Майстер і Маргарита»
Райнер Марія Рільке. «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»
Ґійoм Аполлінeр. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»
Олександр Блок. «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи»
Анна Ахмaтова. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм»
Бертольт Брехт. «Життя Галілея»
Альбер Kaмю. «Чума»
Ернест Міллер Хемінгуей. «Старий і море»
Ясунари Кавабата. «Тисяча журавлів»
Габріель Гарсіа Маркес. «Сто років самотності»
Милорад Павич. «Дамаскін»
Патрік Зюскінд. «Парфуми»
В російському перекладі
Генрик Ибсен. «Кукольный дом»
Франц Кафка. «Превращение»
Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс»
Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»
Райнер Мария Рильке. Поэзия
Гийом Аполлинер. Поэзия
Федерико Гарсиа Лорка. Поэзия
Александр Блок. Поэзия
Анна Ахматова. Поэзия. «Реквием»
Борис Пастернак. Поэзия
Бертольд Брехт. «Жизнь Галилея»
Альбер Камю. «Чума»
Эрнест Миллер Хемингуэй. «Старик и море»
Ясунари Кавабата. «Тысячекрылый журавль»
Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества»
Милорад Павич. «Дамаскин»
Патрик Зюскинд. «Парфюмер. История одного убийцы»

Комментариев нет:

Отправить комментарий