понедельник, 18 ноября 2019 г.


Тиждень зарубіжної літератури 2019-2020н.р.

Протягом п’яти дні, (з 4 по 8 листопада) у школі пройшов тиждень зарубіжної літератури. Здобувачі освіти  демонстрували творчі здібності, ерудицію, брали участь у конкурсах та вікторинах. Під час проведення таких заходів учні дізнались багато цікавого про життя і творчість письменників, збагатили свої знання про кращі твори зарубіжної літератури. Старшокласники демонстрували мультимедійні презентації  та відеоматеріали на тему:  «Булгаков і Україна». Восьмикласники  активно брали участь у вікторині «»Античність – колиска європейської цивілізації. Учні 5-х класів переглядали анімаційні фільми, шестикласники взяли участь у конкурсі на кращого читця байки, а семикласники влаштували літературний турнір «Знавці роману Вальтера Скотта «Айвенго».


понедельник, 21 октября 2019 г.


Зарубіжна література
11 -      клас
І семестр
№ п/п
Дата
Зміст навчального матеріалу
1

ЛІТЕРАТУРА. МОРАЛЬ. ЛЮДЯНІСТЬ. Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача. Літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність.
2

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ. Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). «Фауст» (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина).
Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості  композиції.
3

Проблематика. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини. Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і Маргарита. Жанрова своєрідність твору. (Уривок напам’ять. )
4

МОДЕРНІЗМ . Модерністська проза початку ХХ ст. (загальна характеристика).
Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як зачинателі модернізму в європейській прозі.
5

Франц Кафка (1883 – 1924). «Перевтілення».
Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення». Образ Грегора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність. Розкриття у творі світового буття як абсурдного.
6

Особливості композиції, функції фантастики. Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі.
7

Михайло Опанасович Булгаков (1891 – 1940). «Майстер і Маргарита».
Життєвий і творчий шлях М. Булгакова. М. Булгаков і Україна. Конфлікт митця з владою в умовах тоталітарної радянської системи.
8

Роман «Майстер і Маргарита» як «роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Культурні та літературні джерела твору. Взаємодія трьох світів у творі: світ радянської дійсності, біблійної давнини та фантастичної «дияволіали».
9

Особливості композиції («роман у романі») та оповідної структури. Морально-філософський зміст «єршалаїмських» розділів твору. Трагізм долі митця (майстра). Проблеми кохання й творчості. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) й трагічного (гротеск, трансформація простору й часу та ін.).
10

Розвиток мовлення № 1(письмово). Есе за романом М. Булгакова «Майстер і Маргарита»
11

Контрольна робота № 1. Різнорівневі завдання за темами «ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ», «МОДЕРНІЗМ».
12

ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.  
Розвиток мовлення № 2 (усно). Захист рефератів. Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці XX ст.
13

Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Володимир Олександр Аполлінарій Костровицький, 1880 – 1918). «Зарізана голубка й водограй», «Міст Мірабо».
Ґійом Аполлінер – поет-авангардист. Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки «Алкоголі. Вірші 1898 – 1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни». Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо». Верлібр у творчості Ґійома Аполлінера. (Напам’ять)
14

Срібна доба російської поезії: течії, здобутки, долі митців.
Анна Андріївна Ахматова (А. А. Горенко, 1889 – 1966). Вірші (1-2 за вибором учителя). Поема «Реквієм».
А. А. Ахматова й акмеїзм. Етапи творчості мисткині. Провідні теми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні, конкретність описів, «щоденниковість» і психологізм. Поема «Реквієм» як відображення особистої й суспільної трагедії. Протест проти насильства, біблійні мотиви в поемі. Образ матері. (Напам’ять)
15

Володимир Володимирович Маяковський (1893 – 1930). «А ви могли б?..»,  «Послухайте!», «Борг Україні»
В. В. Маяковський – поет-новатор, уплив футуризму на поетику митця. Протиставлення ницої буденності й прагнення ліричного героя до іншого (омріяного) світу в ранній ліриці. Особливості віршованої системи В. В. Маяковського. Метафоричність образів, поетична мова. (Напам’ять)
16

Борис Леонідович Пастернак (1890 – 1960). «Гамлет», «У всьому хочу я дійти...», «Зимова ніч».
Творчий шлях Б. Л. Пастернака в контексті срібної доби. Філософська спрямованість лірики й прози митця. Теми кохання, сенсу життя, творчості, боротьби з насильством у спадщині письменника. Відлуння мотивів світової культури у віршах Б. Л. Пастернака. Засоби художньої виразності. (Напам’ять)
17

Позакласне читання № 1 Вірші поетів срібної доби
18

Контрольна робота № 2  Твір-роздум за темою «ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.»
За начальною програмою  «Зарубіжна література. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Рівень стандарту. Профільний рівень» (Авторський колектив програми:  голова – учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., та ін.) що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. (електронний ресурс: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv).

Мистецтво


На  уроці  мистецтва учні 8-А класу   у цьому навчальному році не тільки вчаться сприймати, порівнювати й інтерпретувати твори різних видів мистецтва певного стилю чи напряму, використовувати спеціальну термінологію в процесі колективних обговорень мистецьких явищ, а й з успіхом застосовують їх в індивідуальній художньо-творчій діяльності. Після вивчення теми «Античний стиль», учні класу вирішили спробувати відтворити предмети декоративно-ужиткового мистецтва того часу із звичайного пластиліну. Робота виявилася кропіткою, але дуже цікавою.